Współpracuję z biznesem i organizacjami typu non-profit. Zajmuję się rozwiązywaniem konfliktów.  Prowadzę także programy rozwojowe, których celem jest wytyczenie kierunku zmian i skuteczne przeprowadzenie organizacji przez sam proces zmiany.