Zbigniew Miłuński

fot. Cezary Potocki

Jestem filozofem i dyplomowanym terapeutą psychologii procesu akredytowanym przez Instytut Psychologii Procesu.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu oraz jestem Przewodniczącym Komisji Etycznej tej organizacji.

Pracuję jako psychoterapeuta, trener, konsultant w zakresie rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i rozwoju organizacji. Prowadzę autorskie warsztaty rozwoju osobistego, w tym warsztaty dla mężczyzn.

Prowadzę także coaching indywidualny. Pomagam określać i osiągać cele w wielu różnych obszarach, zarówno życia zawodowego, jak i osobistego.

Interesują mnie zagadnienia społeczne i praca na szerszej płaszczyźnie świata, dlatego chętnie angażuję się w projekty na rzecz różnych społeczności i biorę udział w dyskursie publicznym, który toczy się w mediach.