Blaski i cienie wojownika – zapraszam na otwarty warsztat rozwojowy dla mężczyzn w dniach 07-12 sierpnia 2018.

Znajomość głębokich intencji, które kierują naszym życiem, ich świadomy wybór, a następnie ich spójne realizowanie, stanowią klucz do spełnionego życia. Trzeba do tego siły i wrażliwości, a przede wszystkim odwagi zakwestionowania męskich stereotypów i pozornych oczywistości.

Zapraszam na letni, otwarty warsztat dla mężczyzn. Na warsztacie będziemy uczyć się jak dysponować swoją siłą i wrażliwością. Nauczymy się odróżniać siłę od przemocy i tego, jak tej pierwszej używać do stawania się sobą, bycia sobą w zmiennych kolejach losu. Będziemy pielęgnować radość życia, a jeśli tę radość utraciłeś, to pomogę ci ją odzyskać.

Warsztat dla mężczyzn to intensywna praca nad sobą, czerpiąca inspiracje z mądrości rdzennych kultur, mitów i baśni, a jej podstawę stanowi psychologia zorientowana na proces. Będziemy pracować z ciałem i głosem, ze snami i relacjami, będziemy się także przyglądać naszej relacji ze światem i pracować na tej płaszczyźnie. Będziemy się uczyć jak czerpać inspiracje ze wszystkiego, co nas spotyka.

Zajęcia adresowane są do mężczyzn, którzy chcą:
– rozwijać się i pełniej realizować w błyskawicznie zmieniającym się świecie
– uwolnić się od powszechnie znanych stereotypów męskości
– odkrywać na nowo, co to znaczy być mężczyzną
– cieszyć się swoim życiem, równocześnie wypełniając z powodzeniem różne role społeczne
– wchodzić w relacje i zachowywać w nich swobodę, nie marginalizując ani siebie, ani innych
– stać się twórcą własnego życia

Uczestnicy uzyskają:
– lepszy kontakt ze sobą i innymi
– większą świadomość tego kim są i czym dysponują

Uczestnicy nauczą się:
– pełniej korzystać ze swoich zasobów
– radzić sobie z trudnościami relacyjnymi
– używać siły i rangi
– osiągać cele bez użycia przemocy

Cena uczestnictwa w warsztacie: 950 pln.
Pobyt i pełne wyżywienie (nie wliczone w cenę warsztatu): 120 pln na dobę. Warsztat odbędzie się na Suwalszczyźnie.
Miejsce na warsztacie rezerwuje wpłata zaliczki 200pln na konto:
95 1140 2004 0000 3602 3005 7915
Po otrzymaniu zaliczki i zgłoszenia na adres zbyszekmil@gmail.com, wyślę potwierdzenie i pozostałe informacje.

0

You must be logged in to post a comment.